Czech  English  Slovenčina  

Šťastné a veselé Vianoce

 

Príjemné prežitie

 

vianočných sviatkov

 

a úspešné vykročenie

 

do nadchádzajúceho

 

roku

 

Vám zo srdca praje

 

   L štúdio